hyundai 313x120

310x120 dvtt toyotaqn

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh tổ chức bán đấu giá PDF. In Email
Đấu thầu - Mời thầu
Thứ bảy, 27 Tháng 2 2010 10:36

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh quảng ninh tổ chức bán đấu giá.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản gồm: 01 xe ô tô tải, nhãn hiệu VOLVO, biển kiểm soát 14M-5125, số khung OD46A614905, số máy D12*567580, sản xuất năm 2005 đã qua sử dụng.

- Tổng giá khởi điểm: 1.424.132.000, đ (Một tỷ, bốn trăn hai mươi bốn triệu, một trăm ba mươi hai ngàn đồng chẵn), giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Theo biên bản họp Hội đồng định giá tài sản cho thuê tài chính ngày 01/02/2010 của Chi nhánh công ty cho thuê tài chính I tại Quảng Ninh.

- Thời gian xem tài sản và tham khảo hồ sơ tài sản bán đấu giá: Từ ngày 26/02/2010 đến ngày 05/03/2010. Tại nơi bảo quản tài sản của Chi nhánh công ty cho thuê tài chính I tại Quảng Ninh (Cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

- Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia mua đấu giá tài sản: từ ngày 26/02/2010 đến ngày 05/03/2010, tauh Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh.

- Thời gian bán đấu giá: Từ 9 giờ ngày 08/03/2010.

- Địa điểm bán đấu giá tài sản: Tại Hội trường SỞ tư pháp tỉnh Quảng Ninh (Cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long)

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên liên hệ tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ninh.

Địa chỉ: Cột 3, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0333837.608

Số tiền đặt trước: 71.000.000, đ (Bẩy mươi mốt triệu đồng chẵn)

Phí tham gia đấu giá: 500.000, đ (Năm trăm ngàn đồng chẵn)


Tin liên quan:
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: